Hem > Donera bilder

Donera bilder

Om du har fotografier som kan vara av ett lokalhistoriskt intresse är du välkommen att lämna in dem till oss som gåva eller som lån. Det är då viktigt att vi får bakgrundsinformation om fotografierna, t ex information som rör upphovsrätt. Boka gärna in ditt besök i förväg med personal vid kommunarkivet för att överlämna alla information som behövs för att vi ska kunna publicera bilden.