I Säters kommunarkivs bildsamlingar
I Säters kommunarkivs bildsamlingar ingår ca 6 000 fotografier. Via denna webbsida kan du själv söka bland ett urval av fotografierna, både såsom Objekt eller hitta dem via Samlingar. Vi publicerar nya fotografier löpande.

De äldsta bilderna, från mitten av 1800-talet, hittar du i bland annat CW Stoijes samlingar samt i Bertil Sahlbergs samlingar. De innehåller blandade motiv såsom stadsvyer, porträttbilder och dokumentation av gruvdrift.

Upphovsrätt och personuppgifter
Upphovsrätt och lagstiftning kring behandling av personuppgifter kan hindra oss från att publicera vissa fotografier. Nya fotografier läggs löpande upp på webbsidan vartefter vi vet att vi har rätt till det.

Det är fritt att ladda ner och använda bilderna från webbsidan. Om en bild ska användas i reklam- eller marknadsföringssyfte krävs dock tillstånd av Säters kommunarkiv.

Bilderna får inte användas i strid med god sed. Bilderna får inte förvanskas eller säljas vidare. Bildrättigheterna tillhör Säters kommunarkiv och respektive fotograf. Källan ska uppges, dvs. fotografens namn samt Säters kommunarkiv.